Home » Penna » Allmänt om pennor

Allmänt om pennor

Under tidens gång har det funnits massor av olika typer av pennor när det gäller att skriva olika siffror och texter med bläck. Från början fanns det heller ingen reklamindustri med dessa pennor, utan det var enbart ett verktyg som användas av de människor som hade kunskapen om det skrivna språket. Den första typen av bläckpenna som användes för att skriva med var något som kallas för fjäderpenna. Detta var då en mycket enkel penna tillverkad av gåsfjädrar, men även pennor från svan och korpfjädrar var i bruk. Här handlar det om en mycket enkel penna men med en ganska så arbetsam tillverkningsprocedur. Dessa fjäderpennor började användas så pass tidigt som på 300-talet.

Det skulle ta enda till mittethe feather penn av 1800-talet innan fjäderpennan ersattes av stålpennan. Denna penna är något som naturligtvis har en mycket högre precision och kvalitet, vilket då medförde ett enklare sätt att skiva på. Bläcket förvarades i ett bläckhorn, vilket gjorde att stålpennan fortfarande var tvungen att doppas i intervaller under skrivandet. 1930 kom den typ av bläckpennor som idag kallas för reservoarpennor. Kulspetspenna som de flesta använder idag kom under 1950-talet. Dock finns det fortfarande de som idag fortfarande använder fjäderpennor, men då gäller det mest för kalligrafiska ändamål.

Idag är det även så att dessa kulspetspennor har ett mycket större användningsområde än att bara vara något att skriva med. Det har även blivit ett perfekt verktyg att använda för effektiv marknadsföring i den fysiska världen. En penna är något som alla behöver oavsett om du är arbetslös eller i chefsposition. På dessa pennor kan det då tryckas olika reklam som kan förknippas med olika företag, produkter och tjänster. På så sätt har dagens moderna pennor också fått ett nytt namn och dessa pennor benämns idag som reklampennor. Av just den enkla anledningen att pennorna används för att sprida reklam.