Bläckpennor

kulspetspenna

Bläckpenna är ett samlingsnamn för pennor som använder bläck för att skriva. Det finns olika typer av bläckpennor såsom exempelvis kulspetspennan och reservoarpennan. Dessa två pennor använder olika teknik för att få bläcket att komma ut på pappret. 

En kulspetspenna har som namnet låter en liten kula som rullar och plockar upp bläck från en behållare med trögflytande och snabbtorkande bläck. En reservoarpenna har bläcket i förvaring inne i pennkroppen. Bläcket kommer sedan till pappret genom en kombination av gravitation och kapillärkraft. 

reservoarpenna höger

Bläckets historia

Bläcket har funnits med länge men har under åren ändrats i hur det framställs och används. Det första bläcket framställdes av en sot- och limblandning som löstes upp i vatten. Denna typ av bläck användes redan 2600 f kr i Kina och Egypten. 

Det dröjde ända till medeltiden innan bläcket nådde Europa. 

Dagens bläck finns i två olika huvudtyper. Den ena kallas dokumentariskt bläck och består traditionellt av garvämnen, järnsalt, oorganisk syra och ett färgämne. Nackdelen med denna typ av bläck är att det under åren försvagar pappret som det används på. En modern form av dokumentariskt bläck innehåller därför i huvudsak gallussyra och ett tvåvärt järnsalt. Denna typ av dokumentariskt bläck har en mycket bättre hållbarhet och förstör inte pappret det används på. 

Den andra formen av bläck är färgbläck. Denna består av organiska färgämnen lösta i vatten. till skillnad från den dokumentariska bläcket så förenar sig inte detta bläck med pappret. Nackdelen blir då att detta inte är vattenfast och kan flyta ut i en fuktig omgivning. Det kan även blekas i solljus.